Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - ‘100 jaar Orthopedagogiek’ gepresenteerd.

Deze website is eigendom van het Hermen J, Jacobsfonds
Het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt onder andere projecten op het terrein van het speciaal onderwijs. Hermen J. Jacobs was 30 jaar eindredacteur van het toonaangevende tijdschrift voor het buitengewoon onderwijs en publiceerde tientallen artikelen. Deze en vele andere artikelen kunnen via deze site geraadpleegd worden. Indien u toegang wilt hebben tot de artikelen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds via secretariaathjjacobsfonds@gmail.com.

U treft hiernaast als eerste het onderdeel
'<< 1909' aan. U komt via deze 'knop' bij
de gebeurtenissen voorafgaand aan 1909, het oprichtingsjaar van - de voorlopers van - het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Daar kunt u via de 'knop' '>>1909' naar de huidige pagina terugkeren.
Hiernaast wordt het overzicht van 1909 tot en met het huidige jaar weergegeven.

Binnen dit jaaroverzicht wordt een 5-tal categorieën weergegeven, te weten:
 

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

  Zie voor verdere informatie:
  Colofon - Disclaimer - Over (rechts - onder)

100 Jaar - 1918

 • BENAMING VAN ONDERWIJSMINISTERIE - Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - 25 september 1918 tot 14 april 1965.
 • VERSLAG VAN DEN STAAT DER HOOGE, MIDDELBARE EN LAGERE SCHOLEN IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OVER 1918 - 1910. TWEEDE DEEL - LAGER ONDERWIJS.
  LINK
   
 • Confessionele coalitie Ruys de Beerenbrouck - 52 zetels.
 • Minister J.Th. de Visser - 9-9-1918 tot 18-9-1922.
 • Oprichting van een eigen departement voor onderwijs op 25 september.
 • Onderwijzeres Suze Groeneweg werd als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen voor de SDAP.
 • Anthony Fokker: synchronisatiesysteem; door dit systeem werd de mitrailleur door een 'borgpen', die op de propeller-as gemonteerd was, geblokkeerd zodra een propellerblad zich voor de loop bevond. Dit zorgde ervoor dat men niet de eigen propeller kapot schoot.
 • A.M. Nicolson: radiokristaloscillator.
   
 • Oprichting van de Hoogovens in IJmuiden.
 • Hongeronlusten in Amsterdam, ook het personeel van de centrale keuken ging in hongerstaking.
 • Oprichting AJC.
 • Oprichting van de 'Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen'- AMVJ; Amsterdam -.
 • Oprichting van zogenaamde jongelingsverenigingen of 'j.v.' zoals ze vaak werden genoemd, om kadervorming en training van de gereformeerde jeugd te bewerkstelligen. De bijeenkomsten hadden eerst en vooral een studieus karakter. Men opende met schriftlezing en daarna hield een van de leden een inleiding over een bijbelpassage of een ander religieus onderwerp, gevolgd door een stevig debat, zodat spreekvaardigheid werd geoefend en beginselvastheid gescherpt.
 • Spaanse griep - tot 1920 -.
 • Voor het eerst wordt jam in de kookboeken vermeld.
Jelle Sixma
1918-2010
Sixma volgde de onderwijzersopleiding te Leeuwarden en daarna een aanvullende cursus Montessori-onderwijs te Amsterdam. Hij was van 1943 tot 1958 werkzaam eerst als onderwijzer en later als hoofd van een Montessorischool in Sneek - dezelfde school waar ook Vliegenthart werkte - en later in Bussum. Tijdens die periode behaalde hij de akten pedagogiek MO-A en -B. In 1958 werd hij docent pedagogiek aan de Kweekschool van het Haags Genootschap, gevolgd in 1962 door een aanstelling als medewerker van het Haags Pedagogisch Centrum, een voorloper van wat later schoolbegeleidingsdiensten werden. In die periode studeerde hij pedagogiek te Utrecht. Na het doctoraal examen werd hij in 1964 benoemd tot medewerker schoolpedagogiek aan het Pedagogisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Na zijn promotie bij M.J. Langeveld in 1973, volgde in 1976 zijn benoeming aldaar tot hoogleraar onderwijskunde. Sixma ging in 1983 met emeritaat. In de periode dat Sixma verbonden was aan de Utrechtse universiteit vond de afronding plaats van het proces van verzelfstandiging van de differentiaties in de pedagogiek. De schoolpedagogiek ontwikkelde zich (landelijk) vervolgens tot een interdisciplinaire onderwijskunde, waarin de onderwijssociologie en de onderwijspsychologie een grote rol speelden. Sixma omschreef zichzelf als onderwijskundige met een pedagogische achtergrond.
BRON

 • Amsterdamse schoolartsen: de gemeenteraad breidt het geneeskundig schooltoezicht uit naar het bijzonder kleuter- en lager onderwijs; zes schoolartsen controleren honderden scholen. Na een proef met inzet van schoolverpleegsters in de Jordaan, de Oostelijke en Westelijke Eilanden en de Jodenbuurt krijgen de artsen in 1919 allemaal een eigen verpleegster.
 • Casimir bekleedt het eerste (bijzondere) hoogleraarschap in de pedagogiek.
 • Franciscus Roels wordt benoemd aan de Rijksuniversiteit Utrecht als lector in de toegepaste psychologie onder Cornelis Winkler.
 • Oprichting van het 'Spraak en Zang Paedagogisch Genootschap'.
 • 'Het Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer - Wetenschappelijk weekblad voor het lager, middelbaar en hoger onderwijs’ verschijnt tot 1955.
 • Eerste vakantiehuis voor de arbeidersjeugd, 'De Vonk' in Noordwijkerhout.
  1918 Vakantiehuis voor de arbeidersjeugd - Sociaal toerisme
  LINK
 • Kinderstudie
  Paedologische bladen
  Onder redaktie van Dr. G.A.M. van Wayenburg, Dr. J.H. Gunning Wzn., C.M. Soeters, W.H. ten Seldam, Prof. dr. K. Herman Bouman, F.J. van der Molen.
  Deel III - 1918/1919
   
 • Voorthuijsen, A. van (1918). De Tweede jaargang. Pais, 2, 1–3.
   
 • Herderschêe, D. (1918). De Onderwijzer en de Psychologie. Pais, 2, 3–5.
   
 • Elias, J. Ph. (1918). Schoolhygiënistische Bespiegelingen. Pais, 1918, 2, 5–7.
   
 • Schutte, H. (1918). Stadskinderen op het land. Pais, 1918, 2, 7–10.
   
 • Herderschêe, D. (1918). Psychopathen. Pais, 2, 17–19.
   
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Revaccinatie. Pais, 2, 19–23.
   
 • Postma, H. (1918). Saluti Juventutis. Pais, 2, 23–27.
   
 • Herderschêe, D. (1918). Drankmisbruik en Zwakzinnigheid. Pais, 2, 33–37.
   
 • Lubsen Nzn, J. (1918). Openluchtscholen. Pais, 2, 37–45.
   
 • Haan, C. de (1918). D. Köhler. 29 juli 1863 – 2 maart 1918 . Pais, 2, 49–50.
   
 • Kappenburg, B.D.G. (1918). Voeding in oorlogstijd. Pais, 2, 50–56.
   
 • Rapport van de Commissie, ingesteld door de Vereeniging van Nederlandsche Schoolartsen om van advies te dienen over het vraagstuk van “gezondheidsleer bij de opleisng en de examens van onderwijzers” (1918). De Gezondheidsleer bij de opleiding en d examens van onderwijzers. Pais, 2, 65–73.
   
 • Schreuder, J. Th. R. (1918). Stadskinderen naar buiten. Pais, 1918, 2, 75–78.
   
 • Voorthuijsen, A. van (1918). De enkelvoudige schooltijd. Pais, 2, 81–105.
   
 • Herderschêe, D. (1918). Kleine bijzonderheden bij het inprentingproces. Pais, 2, 108–109.
   
 • Hamelberg, J.M. (1918). Uitzenden van kinderen uit de steden naar het platteland. Pais, 2, 110–111.
   
 • Vries, E. de (1918). De grenzen voor opname in het Zwakzinnigengesticht. Pais, 2, 113–122.
   
 • Herderschêe, D. (1918). Het uitzoeken der meest begaafde kinderen. Pais, 2, 129–133.
   
 • Droogleever Fortuijn H.J.W. (1918). Het tienjarig bestaan der Vereeniging van Nederlandsche Schoolartsen. Pais, 2, 135–144.
   
 • Carstens, J.H.G. (1918). Terugblik en vergezicht bij de tiende verjaring van het bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Schoolartsen. Pais, 2, 145–151.
   
 • Scheffener, W. (1918). Een merkwaardige leerling. Pais, 2, 153–156.
   
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Bestrijding der Kindertuberculose. Pais, 2, 158–160.
   
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Ondervoeding. Pais, 2, 161–165.
   
 • Herderschêe, D. (1918). Echolalie. Pais, 2, 165–168.
   
 • Carstens, J.H.G. (1918). Onderwijs in de open lucht. Pais, 2, 177–185.