Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - ‘100 jaar Orthopedagogiek’ gepresenteerd.

Deze website is eigendom van het Hermen J, Jacobsfonds
Het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt onder andere projecten op het terrein van het speciaal onderwijs. Hermen J. Jacobs was 30 jaar eindredacteur van het toonaangevende tijdschrift voor het buitengewoon onderwijs en publiceerde tientallen artikelen. Deze en vele andere artikelen kunnen via deze site geraadpleegd worden. Indien u toegang wilt hebben tot de artikelen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds via secretariaathjjacobsfonds@gmail.com.

U treft hiernaast als eerste het onderdeel
'<< 1909' aan. U komt via deze 'knop' bij
de gebeurtenissen voorafgaand aan 1909, het oprichtingsjaar van - de voorlopers van - het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Daar kunt u via de 'knop' '>>1909' naar de huidige pagina terugkeren.
Hiernaast wordt het overzicht van 1909 tot en met het huidige jaar weergegeven.

Binnen dit jaaroverzicht wordt een 5-tal categorieën weergegeven, te weten:
 

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

  Zie voor verdere informatie:
  Colofon - Disclaimer - Over (rechts - onder)

100 Jaar - 1952

 • Minister J.M.L.Th. Cals - 2-9-1952 tot 13-10-1956 - Kabinet Drees III.
 • HET ONDERWIJS IN NEDERLAND VERSLAG OVER HET JAAR 1952.
  LINK
   
 • Organisatiewet Sociale Verzekering; Staatsblad 1952, nr. 344; in werking: 1 augustus 1952 en 1 januari 1953; voorloper: Organisatiewet Sociale Verzekering-1933; opvolger: niet van toepassing.
 • Aanpassing Ziektewet - 1930 -.
 • Ministerie van Maatschappelijk Werk ingesteld.
 • Op 23 juni verschijnt de Kweekschoolwet in het Staatsblad. De eerste leerkring - twee jaar - was bestemd om het ulo-niveau tot hbs-niveau te doen stijgen. De tweede leerkring van twee jaar was de eigenlijke vakopleiding. Er wordt een nieuw vak geïntroduceerd Culturele-Maatschappelijke Vorming. De derde leerkring - 12 maanden - vervangt de oude hoofdakte. Er was voor het eerst - sinds 1860 - weer een dagopleiding voor de voortgezette opleiding van reeds gediplomeerde onderwijzers en onderwijzeressen.
 • Yoshiro Nakamatsu: floppydisk.
 • Narinder Singh Kapany: optische vezel.
 • Christopher Cockerell: Hovercraft.
   
 • Op 21 mei wordt het Amsterdam-Rijnkanaal geopend.
 • Op 19 december wordt ‘De Dokwerker’ onthuld.
 • Polio-epidemie in Nederland.
 • Instelling van vaccinaties tegen o.a. difterie en kinkhoest.
 • Als laatste product gaat koffie van de bon.
Marinus (Rien) H. van IJzendoorn
1952
Hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 1976 cum laude af in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Twee jaar later promoveerde hij magna cum laude aan de Vrije Universiteit Berlijn. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan aan de Universiteit Leiden. Op zijn 29ste, in 1981, benoemde de Universiteit Leiden hem tot hoogleraar. Van IJzendoorn was diverse malen gastonderzoeker in de Verenigde Staten en in Israël. Hij ontving in 1990 een Pionier-subsidie van NWO waarmee hij een nieuwe onderzoeksgroep opzette. In 1998 wordt hij fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 1998 en 1999 was hij Decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen. In 2008 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Haifa.
Vader: Zeer arm gezin (Zie Van Esterik.)
BRON: Chris van Esterik, No satisfaction.
BRON
 • Het tijdschrift verschijnt nu als Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs en Orthopedagogiek.
  De vereniging past de naam aan: Vereniging van Orthopaedagogen en Anderen.
 • De regering richt - in totaal negen - zogenaamde Gezinsoorden in: barakkenkampen met een clubhuis waarin de kleuterschool was gehuisvest, na hun zesde jaar gingen de kinderen naar een nabijgelegen school. Er waren tevens leslokalen voor wasbehandeling, koken en budgettering voor de vrouwen en op elke drie Gezinsoorden was een centrale werkplaats voor de mannen. Tussen 1952 en 1961 verbleven hier circa 250 gezinnen. Dreigende uithuisplaatsing, schulden of gevangenisstraf waren redenen voor plaatsing.
  Gezinsoord te Ruinen
 • Rapport onder leiding van Langeveld over de maatschappelijke verwildering van de jeugd: ‘De verwilderde is geen ‘wilde’ maar een uit geordende levensverhoudingen - traditie, sociale gewoonten, moraliteit en geloof - weggezakt mens’.

  LINK
  Andere Tijden: uitzending: 22-01-2009. Het rapport 'Maatschappelijke verwildering der jeugd' (1952) beschrijft de toestand van de zogenaamde massajeugd in Nederland. De onderzoekers maken zich zorgen om de geestelijke armoede onder de jongeren. Met buurt- en jeugdwerk moet de jeugd weer in het gareel worden gebracht. In het rapport wordt jongeren in steden en dorpen door heel Nederland de maat genomen. Het Friese dorp Harkema echter spant de kroon. Bevat voorgelezen fragmenten uit het rapport.

  Er was eens… die jeugd van toen! Een historisch maatschappelijke vergelijking tussen het in 1919 uitgekomen verslag van de ‘Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 – 18 jaar’, en de resultaten van het onderzoek naar de ‘Maatschappelijke verwildering der jeugd’, uit 1952 - Wybo Wiersma
  LINK
   
 • 'Centrale Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen' verandert naam en doelstelling in 'Nederlandse Centrale Vereniging voor Gebrekkigenzorg'.
 • Dr. A. van Voorthuijsen overlijdt op 14 januari 1952.
  Utrechts Nieuwsblad 14 januari 1952, pagina 2
 • Vlietstra, N.Y. e.a. (1952). Dr. A. van Voorthuijsen. Tijdschrift voor R.K. Buitengewoon Onderwijs, C.B.O. (Christelijk Buitengewoon Onderwijs), Logopedie en Phoniatrie, Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 32, 1-15.
  Als overdruk opgenomen in de Orthoreeks Retro Perspectief Volume 2 - Dr. A. van Voorthuijsen, grondvester van het speciaal onderwijs in Nederland.
   
 • Leeuw, C.H. de (1952). Enkele beschouwingen naar aanleiding van een jaar ervaring als schoolarts-psychiater. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 25-31.
   
 • Jacobs, Herm. J. (1952). Uit de laatste jaren. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 32, 30-31.
   
 • Wiersma, D. (1952). De observatie in het persoonsregister neerglegd. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 41-53.
   
 • Jacobs, H. J. (1952). De P.H. Schreuderschool en wat er uit groeide. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 62-72.
   
 • Hart de Ruijter, Th. en F. Koole (1952). Een poging tot structuuranalyse van een schoolgroep van zeer moeilijk opvoedbare meisjes. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 83-90.
   
 • Christ, G.A.E. & Herm. J. Jacobs (1952). Ons eerste examen voor het officiële diploma B.O. 1951/’52. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 32, 94-98.
   
 • Liefland, W.A. van (1952). De opleiding van de B.L.O.-onderwijzer. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 102-115.
   
 • Leeuw, C.H. (1952). Sexuele opvoeding en debilitas mentis (I). Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 137-147.
   
 • Leeuw, C.H. (1952). Sexuele opvoeding en debilitas mentis (II). Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 157-165.
   
 • Freunthaller, A. (1952). Zijn slechthorende kinderen moeilijk opvoedbaar? Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 165-168.
   
 • Leeuw, C.H. (1952). Sexuele opvoeding en debilitas mentis (II). Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 32, 177-186.