Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - ‘100 jaar Orthopedagogiek’ gepresenteerd.

Deze website is eigendom van het Hermen J, Jacobsfonds
Het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt onder andere projecten op het terrein van het speciaal onderwijs. Hermen J. Jacobs was 30 jaar eindredacteur van het toonaangevende tijdschrift voor het buitengewoon onderwijs en publiceerde tientallen artikelen. Deze en vele andere artikelen kunnen via deze site geraadpleegd worden. Indien u toegang wilt hebben tot de artikelen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds via secretariaathjjacobsfonds@gmail.com.

U treft hiernaast als eerste het onderdeel
'<< 1909' aan. U komt via deze 'knop' bij
de gebeurtenissen voorafgaand aan 1909, het oprichtingsjaar van - de voorlopers van - het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Daar kunt u via de 'knop' '>>1909' naar de huidige pagina terugkeren.
Hiernaast wordt het overzicht van 1909 tot en met het huidige jaar weergegeven.

Binnen dit jaaroverzicht wordt een 5-tal categorieën weergegeven, te weten:
 

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

  Zie voor verdere informatie:
  Colofon - Disclaimer - Over (rechts - onder)

Voorthuijsen, A. van

Inhoud: 
 • Voorthuijsen, A. van (1917). Ter Inleiding. Pais, 1, 1-4.
 • Voorthuijsen, A. van (1917). Het gebruik van de lei op de lagere school. Pais, 1, 21–26.
 • Voorthuijsen, A. van (1917). The open window. Pais, 1, 46–47.
 • Voorthuijsen, A. van (1917) Meer tijd voor lichaamsoefeningen in de school. Het zwemmen als schoolvak. Pais, 1, 95–96.
 • Voorthuijsen, A. van (1917). De invloed van het oorlogsrantsoen op den groei van kinderen. Pais, 1, 121–122.
 • Voorthuijsen, A. van (1917). De vorderingen van het geneeskundig schooltoezicht in het buitenland. Pais, 1, 165–168.
 • Voorthuijsen, A. van (1918). De Tweede jaargang. Pais, 2, 1–3.
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Revaccinatie. Pais, 2, 19–23.
 • Voorthuijsen, A. van (1918). De enkelvoudige schooltijd. Pais, 2, 81–105.
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Bestrijding der Kindertuberculose. Pais, 2, 158–160.
 • Voorthuijsen, A. van (1918). Ondervoeding. Pais, 2, 161–165.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). Aan ’t werk. Pais, 3, 1-3.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). Mongolismus. Pais, 3, 47–48.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). Schoolverpleging. Pais, 3, 49–52.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). De school en de luizenplaag. Pais, 3, 67–70.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). De “trainingsschool” te Vineland. Pais, 3, 118–120.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). Districts-schoolartsen. Pais, 3, 145–150.
 • Voorthuijsen, A. van (1919). De leeftijd voor de toelating tot de lagere school. Pais, 3, 177–185.
 • Voorthuijsen, A. van (1921). Verslag van den Schoolarts der Gemeente Groningen over 1920. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 2, 121 – 124.
 • Voorthuijsen, A. van (1922). De verpleging in gezondheids-kolonies in den winter. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 3,  29-31.
 • Voorthuijsen, A. van (1922). De serieleugenaar. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 3, 47-51.
 • Voorthuijsen, A. van (1922). De lichamelijke opvoeding volgens de methode van Hébert. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 3, 184–187.
 • Voorthuijsen, A. van, (1923). De ontwikkeling van het speciale onderwijs aan Zwakzinnigen in Nederland. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 4, 113-119.
 • Voorthuijsen, A. van (1923). De wilde van Aveyron. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 4, 161-168.
 • Voorthuijsen, A. van (1924) De Vacantie-Kolonie voor Zwakzinnigen als Medisch-Paedagogisch Instituut. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 5, 18-20.
 • Voorthuijsen, A. van (1924). Een verzameling van leermiddelen ten behoeve van het buitengewoon onderwijs. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 5, 162 - 164.
 • Voorthuijsen, A. van (1925). Onderwijs aan zwakzinnigen in Amerika. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 6, 13-15.
 • Voorthuijsen, A. van (1925). Hulp van de provincie voor het buitengewoon onderwijs. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 6, 77-81.
 • Voorthuijsen, A. (1925). De schooldoos “Matador”. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 6, 137 - 139.
 • Voorthuijsen, A. (1925). Spraak zonder strottenhoofd. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 6, 184 - 185.
 • Voorthuijsen, A. (1925). Ons museum. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 6, 201 - 202
 • Voorthuijsen, A. van (1926). Een bezoek aan de onderwijsinrichting der broeders van liefde te Gent. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 7, 39 - 42.
 • Voorthuijsen, A. van (1926). Alice Descoeudres. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 7, 157-160.
 • Voorthuijsen, A. van (1927). Het onderwijs aan zwakzinnigen. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 21 - 33. 
 • Voorthuijsen, A. van (1927). Verwaarlozing van blinde en doofstomme kinderen. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 109 - 123. 
 • Voorthuijsen, A. van (1927). De critiek van den directeur der Amsterdamsche doofstommenschool . Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 194 - 196.
 • Voorthuijsen, A. van (1927). De speciale opleiding. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 125 - 128.
 • Voorthuijsen, A. van (1927). Een belangrijke vergadering (De opleiding). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 219 - 222.
 • Voorthuijsen, A. van (1927). Ons Museum in 1926. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 49 - 50.
 • Voorthuijsen, A. van (1927). Ons Museum. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 8, 211 - 212.
 • Voorthuijsen, A. van (1928). Rekken. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 9, 294-296.
 • Voorthuijsen, A. van (1929). A.V.O. Problemen. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 10, 58-71.
 • Voorthuijsen, A. van (1929). Onderwijs aan imbecillen. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 10, 165-168.
 • Voorthuijsen, A. van (1929). De aansluiting van de school  aan het werk in de maatschappij. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 10, 214-218.
 • Voorthuijsen, A. van (1929). Werkinrichtingen voor laagstaande zwakzinnigen. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 10, 270-284.
 • Voorthuijsen, A. van (1929). De organisatorische ontwikkeling van het onderwijs aan zwakzinnigen in de laatste 25 jaren, in: P.H. schreuder, G.J. vos en Dr. D. Herderschêe Gedenkboek omtrent zorg voor en onderwijs aan zwakzinnigen, 21-30. ‘s-Gravenhage: Haga.
 • Voorthuijsen, A. van (1930). Zwakzinnigenzorg in Engeland. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 11, 94–108
 • Voorthuijsen, A. van (1930). De eerste cursus voor voortgezette vakstudie der neutrale en protestantsch-christelijke groepen. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 11, 182-186.
 • Voorthuijsen, A. van (1931). Het vijfde congres voor “Heilpedagogik”. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 12, 1-7.
 • Voorthuijsen, A. van (1931). De leeftijd waarop de kinderen op de scholen voor b.o. worden geplaatst. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 12, 65-71.
 • Voorthuijsen, A. van (1932). Geestelijke volksgezondheid. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 13, 1-16.
 • Voorthuijsen, A. van (1932). De biologische richting in de “Heilpaedagogiek”. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 13, 73-78.
 • Voorthuijsen, A. van (1933). Het buitengewoon onderwijs in 1930. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 14, 86-103.
 • Voorthuijsen, A. van (1934). Verslag van den toestand van het buitengewoon lager onderwijs over 1931. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 15, 73-102; Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, 596.
 • Voorthuijsen, A. van (1934). Verslag van het buitengewoon onderwijs over 1932. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 15, 243-268.
 • Voorthuijsen, A. van (1935). Verslag van den toestand van het Buitengewoon Lager Onderwijs over het jaar 1933. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 16, 37-61.
 • Voorthuijsen, A. van (1935). Verslag van den Inspekteur van het B.L.O. over het jaar 1934  -I-. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 16, 199-215.
 • Voorthuijsen, A. van (1935). Verslag van den Inspekteur van het B.L.O. over het jaar 1934  -II-. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 16, 223-239.
 • Voorthuijsen, A. van (1936). Zwakzinnigenzorg in Denemarken. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 17, 57–63.
 • Voorthuijsen, A. van (1936). Verslag van het B.L.O. over 1935 I . Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 17, 189–202.
 • Voorthuijsen, A. van (1936). Verslag van het B.L.O. over 1935 II. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 17, 213–228.
 • Voorthuijsen, A. van (1936). Verslag van het B.L.O. over 1935 III. Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs, 17, 237–242.
 • Voorthuijsen, A. van (1938). Muziek en heilpedagogiek. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 19, 198-202.
 • Voorthuijsen, A. van (1938). Muziek en heilpaedagogiek. Tijdschrift voor R.K. Buitengewoon lager Onderwijs, 14, 209–210.
 • Voorthuijsen, A.van (1939). Het internationale heilpaedagogische congres te Geneve. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 20, 174-178.
 • Voorthuijsen, A. van (1939). De school voor psychopathen te Amsterdam. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 20, 206-208.
 • Voorthuijsen, A. van (1940). De dissertatie van dr. Vedder. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 21, 15-20.
 • Voorthuijsen, A. van (1940). Statistiek van het buitengewoon lager onderwijs 1935 – 1938. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 21, 46–50.
 • Voorthuijsen, A. van (1941). Professor Dr. K. Herman Bouman. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 22, 110-111.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). Debielen en imbecillen. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 2-8.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). De maatschappelijke betekenis der zwakzinnigheid (1). Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 82-88.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). De maatschappelijke betekenis der zwakzinnigheid (11). Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 98-101.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). Maatschappelijke zorg voor zwakzinnigen. Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 116-120.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). De problemen van het mongolisme (1). Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 127-128.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). De problemen van het mongolisme (11). Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 142-148.
 • Voorthuijsen, A. van (1942). De problemen van het mongolisme (111). Tijdschrift voor Buitengewoon onderwijs, 23, 154-160.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). De problemen van het mongolisme (V). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 18-22.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). De problemen van het mongolisme (V1). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 34-39.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). De problemen van het mongolisme (V11). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 62-67.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). De problemen van het mongolisme (V111). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 69-72.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). De problemen van het mongolisme (1X). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 77-80.
 • Voorthuijsen, A. van (1943). Dr. D. Herderschee. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 24, 101-103.
 • Voorthuysen, A. van (1944). De toespraak van Dr. C.E. van Koetsveld bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der “Idiotenschool” te ’s-Gravenhage. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 25, 50 – 52.
 • Voorthuijsen, A. van (1946). De bevrijding. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 26, 2-7.
 • Voorthuijsen, A. van (1947). Hermen J.Jacobs. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 27, 34-35.
 • Voorthuijsen, A. van (1948). Aangeboren gebreken. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 28, 70-74.
 • Voorthuijsen, A. van (1949). Het 25-jarig jubileum der regeling van het buitengewoon onderwijs (1). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 29, 12-14.
 • Voorthuijsen, A. van (1949). Het 25-jarig jubileum der regeling van het buitengewoon onderwijs (11). Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 29, 31-36.
 • Voorthuijsen, A. van (1949). Mongolisme. Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs, 29, 172-175.